Kontakt

HarperCollins Polska sp. z o.o.,
ul. Starościńska 1B lokal 24-25, 02-516 Warszawa,

e-mail: info@harpercollins.pl

Recenzenci i blogerzy:
recenzje@booktime.pl


Media:
Katarzyna Szulc-Strychowska

katarzyna.szulc@harpercollins.pl 


Dane firmy:
HarperCollins Polska sp. z o.o., ul. Starościńska 1B lokal 24-25, 02-516 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Handlowego
nr KRS: 0000124250, NIP: 521-008-06-11